Sinop University

Sinop University

Sinop Üniversitesi 5662 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan, 17 yeni üniversiteden biridir. Sinop ilinde bulunmaktadır.Nisan 2013 itibarıyla toplam lisans ve önlisans öğrencisi sayısı: 4477 , yükseklisans öğrencisi sayısı: 96 , doktora öğrencisi sayısı: 25’dir.

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Su Ürünleri Fakültes