Çanakkale Onsekiz Mart University

Çanakkale Onsekiz Mart University

Çanakkale Onsekiz Mart University (informally ÇOMÜ) is a Turkish public research university located in Çanakkale (Dardannelles) province (near Gallipoli) and…