Jilin University, Changchun

Jilin University, Changchun

Jilin University (JLU; simplified Chinese: 吉林大学; traditional Chinese: 吉林大學; pinyin: Jílín Dàxué; often abbreviated JLU or 吉大) located in Changchun,…