Azerbaijan State University of Culture and Arts

Azerbaijan State University of Culture and Arts

   Azerbaijan State University of Culture and Arts (ASUCA; Azerbaijani: Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti) was founded in 1923…