Molde University College

Molde University College

   Molde University College – Specialized University in Logistics (Norwegian: Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk, abbreviated HiM)…